Coraz więcej wniosków wpływa do poradni od rodziców sześciolatków

dzieci

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zasypywane są wnioskami o wydanie opinii dotyczącej gotowości szkolnej dziecka. Do tej pory instytucje te przyjęły dokumenty od 3600 rodziców sześciolatków z województwa śląskiego. Z danych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach wynika, że poradnie wydały 525 opinii odraczających obowiązek szkolny. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydawana jest do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole. Wydaje ją przedszkole.