Częstochowa najlepsza w kraju pod względem liczby wniosków obywatelskich!

budżet obywatelski

Jak informuje Urząd Miasta Częstochowy, mieszkańcy Częstochowy złożyli 761 wniosków zawierających propozycje zadań przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w mieście, to jest obecnie najlepszy wynik w Polsce. Porównując Częstochowę z większymi miastami, to przykładowo w Łodzi takich wniosków złożono 645, w Katowicach 335, w Poznaniu 268.
Spośród wszystkich propozycji złożonych przez mieszkańców Częstochowy, 202 dotyczą zadań ogólnomiejskich, pozostałe 559 – zadań dzielnicowych. Aktualnie wszystkie ze zgłoszonych propozycji podlegają weryfikacji pod względem formalnym. Jeżeli dany wniosek będzie dotyczył terenu miejskiego, nie będzie przeszkód prawnych uniemożliwiających realizację zadania i kwota potrzebna na realizację takiego zadania nie będzie przekraczała wyznaczonej puli pieniędzy dla danej dzielnicy – to propozycja taka zostanie poddana pod głosowanie.
Lista obywatelskich wniosków zostanie opublikowana 22 września bieżącego roku. Głosowanie nad propozycjami mieszkańców będzie się odbywać od 2 do 8 listopada. Pula pieniędzy przewidziana na przyszły rok w ramach budżetu obywatelskiego wynosi niespełna 6 mln 662 tys. zł.

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy