Częstochowa otrzyma 100 mln zł na nowy Sąd Rejonowy

Powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ. W czwartek 23 listopada 2017 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik podpisał po wyrażeniu zgody przez Ministra Zbigniewa Ziobrę ostateczną decyzję o budowie za kwotę prawie 100 milionów złotych nowej siedziby sądu Rejonowego Częstochowa- Północ.

Powstanie ona przy ul. Św.Rocha 80/90, między cmentarzem Św.Rocha i boiskiem sportowym.

Moje kilkunastokrotne, w ostatnim roku, rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości, podejmowane w imieniu wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Częstochowskiego i Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, przyniosły upragniony skutek – mówi Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński.

Warta 100 milionów złotych inwestycja przewidziana jest w realizacji na 4 lata – 2018-2021.

Tagged with