Częstochowa przyjazna ekonomii społecznej 2016

Częstochowa zajęła I miejsce w konkursie Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016. Zyskała uznanie za zaangażowane w rozwój tego sektora w województwie śląskim oraz za wsparcie i współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.

Konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016” rozstrzygnął w styczniu Zarząd Województwa Śląskiego. I miejsce zajęła Częstochowa, II – Zabrze, a III – Mikołów.

W piątek, 31 marca podczas Forum Międzysektorowego pt. „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej” statuetkę odebrał naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Adrian Staroniek.

To nie pierwsza nagroda dla miasta w tej dziedzinie. Częstochowa zajęła I miejsce w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego „Klauzule społeczne na start”, a Urząd Miasta otrzymał – podczas III Forum Kierowników IT w Administracji – statuetkę Skrzydła IT w Administracji za wprowadzenie Elektronicznego Generatora do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Konkurs Gmina przyjazna ekonomii społecznej organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Laureaci konkursu otrzymali tytuły „Gmin przyjaznych ekonomii społecznej”.