Częstochowscy duchowni wobec totalitaryzmu

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia „WOM” w Częstochowie 5 grudnia odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Kościół i duchowni w czasach totalitarnych zawsze byli szczególnie obserwowani i kontrolowani przez aparat represji. Nie inaczej było także w Częstochowie, która od wieków jest Duchową Stolicą Polski. Kościół wspierał patriotyzm, dawał nadzieję i przez to był szczególnie piętnowany.

Konferencja nosi tytuł: Częstochowskie Kościoły wobec systemów totalitarnych 1939–1989. Tematy koncentrują się wokół funkcjonowania Kościołów częstochowskich w systemie dwóch totalitaryzmów, hitlerowskiego i komunistycznego – mówi dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, organizator konferencji.

Jednym z gości konferencji był Ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, który mówił o sytaucji swojej parafii w okresie wojennym i powojennym.

Dla ks. dr Pawła Kostrzewskiego (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie) konferencja jest okazją do przypomnienia o postawach duchowieństwa częstochowskiego wobec totalitaryzmu. Na szczególną pamięć według niego, zasługuje postać ks. Mariana Kruszyńskiego, kapelana wojskowego, który przeszedł wraz z wojskiem cały szlak wojenny, aż do Wielkiej Brytanii.

Jedną z prelegentek konferencji była Dorota Czech z Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, która zaprezentowała wystąpienie dotyczące zamordowanego w latach pięćdziesiątych proboszcza parafii w Poczesnej ks. Boguchwała Tuory.

Konferencja odbyła się w trzech panelach, na których zaprezentowane zostały najnowsze badania historyków dotyczące rejonu częstochowskiego oraz Jasnej Góry.

MST