Częstochowska Caritas otrzymała samochód-chłodnię

Caritas Polska wspólnie z Jeronimo Martins Polska S.A. ufundowała pięć samochodów dostawczych do przewożenia żywności. Samochody-chłodnie trafią do pięciu Caritas diecezjalnych w Polsce, które aktywnie włączyły się w akcję „Spiżarnia Caritas”.

Program „Spiżarnia Caritas” polega na odbiorze i dystrybucji pełnowartościowej żywności wycofanej ze sprzedaży, realizowany jest on od marca 2017 roku przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi. Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności. Produkty odbierane są ze sklepów i przekazywane do placówek Caritas oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących.

W jego ramach Caritas odbiera żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia z ok. 500 sklepów „Biedronka”. Docelowo do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do 800 placówek. Auta będą służyły działaniom charytatywnym w zakresie pomocy żywnościowej na terenie diecezji bydgoskiej, częstochowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, kieleckiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Zdjęcia: Caritas Polska