Częstochowska prawica jednoczy się przed wyborami samorządowymi

warzocha-i-głębocki1

Częstochowskie środowiska prawicowe jednoczą się przed najbliższymi wyborami. Podczas sobotniej konferencji prasowej liderzy częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości, Unii Laikatu Katolickiego oraz Wspólnoty Samorządowej poinformowali o zawartej koalicji, razem uścisnęli sobie dłonie i zaprosili wszystkich którzy identyfikują się z ich celami do współpracy.

Wydano pierwszy wspólny komunikat:

„Stworzenie silnej koalicji politycznej – przed zbliżającymi się wyborami na prezydenta Częstochowy i do Rady Miasta Częstochowy – jest wspólnym dziełem Prawa i Sprawiedliwości i Unii Laikatu Katolickiego oraz Wspólnoty Samorządowej, a także bliskich nam i współpracujących z nami innych ważnych organizacji i środowisk częstochowskiej prawicy.

Najważniejsze ustalenia umowy koalicyjnej, podpisanej przez prezesa Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie, Szymona Giżyńskiego; prezesa Unii Laikatu Katolickiego, Józefa Błaszczecia i przewodniczącego Wspólnoty Samorządowej, Konrada Głębockiego, dotyczą: ustanowienia jednej, wspólnej listy kandydatów w wyborach do częstochowskiej Rady Miasta oraz wysunięcia Artura Warzochy, jako wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Częstochowy. Integralną częścią tego porozumienia jest ustalenie, iż w sytuacji wyboru Artura Warzochy na stanowisko prezydenta Częstochowy, jego pierwszym zastępcą zostanie Konrad Głębocki.”

Za najważniejsze priorytety programowe ustalono:

odwrócenie negatywnych trendów demograficznych w Częstochowie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy;

rozwój Częstochowy postrzeganej, jako ważnej polskiej metropolii; z koniecznością i celem powrotu na wojewódzką mapę Polski;

uniwersytecka Częstochowa, istotnym w skali kraju ośrodkiem akademickim i naukowym;

Częstochowa – ważnym centrum polskiego patriotyzmu.

– „Szczegółowy program zostanie wkrótce przedstawiony podczas kolejnej konferencji prasowej – zapowiedział Artur Warzocha, kandydat na prezydenta Częstochowy. – Niezwykle ważnym jest, aby przekonac do pracy dla miasta, zapewnić udział w życiu publicznym i dać możliwości rozwoju młodym ludziom, którzy obecnie emigrują z naszego miasta.

We wszystkich tutaj uczestniczących ugrupowaniach udział młodych osób jest znaczący. Ja z Konradem Głębockim mamy wspólne codzienne doświadczenia z pracy na uczelni z młodymi ludźmi. Wiem co ich trapi, jakie mają postrzeganie miasta i jakie mają obecnie ograniczenia gospodarczo-ekonomiczne. Młodzież startująca w dorosłe życie w Częstochowie ma ogromne problemy. Nasza młodzież jest mądra – nie da się omamić hasłami – a my młodym ludziom chcemy przedstawić w programie wyborczym konkrety.”

Artur Warzocha jest byłym wicewojewodą śląskim. Był radnym częstochowskiej Rady Miasta, obecnie jest radnym Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego, pracuje w Najwyższej Izbie Kontroli. Ma 44 lata.

Dr hab. Konrad Głębocki jest profesorem Politechniki Częstochowskiej, kierownikiem Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa, częstochowskim radnym Wspólnoty Samorządowej, ma 42 lata.

„Dokonał się akt połączenia sił częstochowskiej prawicy przed wyborami samorządowymi, akt koalicji politycznej – powiedział podczas konferencji poseł PiS i lider okręgu czestochowskiego tej partii, Szymon Giżyński – Są tutaj razem przedstawiciele ugrupowań, które były reprezentowane w częstochowskiej radzie, ale nie zawsze współdziałały razem, zwłaszcza w sprawowaniu władzy. Tworzymy jedną listę w wyborach i mamy wspólną reprezentację przynajmniej na dwa najważniejsze stanowiska wykonawcze. To przełom. Jest to pierwsze w Częstochowie porozumienie szerokiej prawicy zawarte po 1990 roku. Uściskiem dłoni nasi kandydaci na prezydenta sygnalizują jedność poglądów, a PiS z Unią Laikatu Katolickiego się do tego dołączamy.”

„Wbrew doniesieniu jednej z lokalnych gazet, decyzja o wspólnym starcie i koalicji została podjęta przytłaczającą większością głosów członków Wspólnoty Samorządowej i wymagała nie tylko mojej zgody, ale zgody całego środowiska, wszystkich ugrupowań tworzących Wspólnotę Samorządową – z uśmiechem poinformował Konrad Głębocki – Ta zgoda jest całkowicie jednoznaczna i oznacza ona wejście do tej koalicji całego środowiska.„

Liderzy zgodnie stwierdzili, że choć są tutaj w komplecie, to mogą się do ich wspólnego projektu przyłączyć jeszcze osoby lub organizacje, które niekoniecznie używają na co dzień przymiotnika „prawicowy”.

– „Wystarczy, że identyfikują się z naszymi poglądami i celami, i chcą z nami współpracować dla dobra miasta. Uważamy, że każdy kto chce się czuć w pełni obywatelem i ponosić odpowiedzialność, może uczestniczyć w sprawowaniu władzy. My tego prawa nie chcemy nikomu odmówić i zapraszamy do współpracy.”

Wszyscy kandydaci ugrupowań biorących udział w koalicji wystartują na jednej liście pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości – ze względów pragmatycznych. Gwarantem pluralizmu mają być na niej liczne wyraziste postacie reprezentujące środowiska samorządowe. Artur Warzocha i Konrad Głębocki będą razem twarzami zbliżającej się kampanii.

Źródło:  komunikat po konferencji prasowej

Tagged with