Częstochowska szkoła w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”

300 szkół z całej Polski, w tym jedna z Częstochowy. To uczestnicy ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest m.in. włączenie społeczności lokalnych w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych.

W ramach I etapu uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów. II etap polega na występach szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa) przed jury centralnym. Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań. Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Z całego województwa śląskiego w konkursie „Do Hymnu” bierze udział łącznie 30 szkół podstawowych. Częstochowę reprezentować będzie – jako jedyna – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi. Przesłuchanie przez jury odbędzie się w SP31 w środę 26 września o godzinie 14.00.

Z regionu częstochowskiego w konkursie bierze udział jeszcze jedna placówka: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ostrowach nad Okszą.

Zwycięska szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. złotych, które będzie mogła wydać na własne potrzeby.

PK

Tagged with