Częstochowski MOPS przeciwko bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie prowadzi działania na rzecz walki z bezdomnością.

W pomoc angażują się różnego rodzaju instytucje i organizacje, których zadaniem jest niwelowanie problem bezdomności, a także tzw. streetworkerzy, czyli wolontariusze, chcący pomagać osobom bezdomnym.

– W związku z niskimi temperaturami wzmożono kontrole w miejscach tzw. niemieszkalnych, czyli wszędzie tam, gdzie osoby bezdomne mogą przebywać poza instytucjami – mówi Olga Dargiel, rzecznik częstochowskiego MOPS-u. – Mowa tu o różnego rodzaju pustostanach, do których docierają streetworkerzy, pracownicy socjalni, a także strażnicy miejscy, po to, żeby zobaczyć, co dzieje się z tymi osobami i, w razie potrzeby, zaproponować im różne formy pomocy, które oferujemy – podsumowuje rzecznik.

Akcje tego rodzaju stanowią okazję do zaproponowania osobom bezdomnym skorzystanie z miejskiej ogrzewalni, a także udzielenia zarówno pomocy doraźnej, jak i długoterminowej. Opiera się ona na opracowaniu indywidualnego planu dla każdej osoby bezdomnej, dzięki której będzie ona w stanie wyjść z problemu bezdomności.

MSI