Częstochowskie akademiki potencjalnymi miejscami kwarantanny

W związku z możliwością rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa, wojewoda śląski zwrócił się do 10 uczelni z prośbą o wyznaczenie akademików, które mogłyby zostać przeznaczone na miejsca kwarantanny. Taka prośba trafiła również do dwóch największych częstochowskich uczelni, Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. Jak poinformowała Izabela Walarowska, rzecznik politechniki, uczelnia zastosowała się do prośby wojewody:
– Na prośbę wojewody opróżniliśmy jeden z akademików. Rektor Politechniki Częstochowskiej wydał 16 marca rozporządzenie, w którym prosił studentów o opuszczenie akademika. Mamy trzy akademiki i jeden z nich jest typowany pod kwarantannę. W dwóch pozostałych nadal mieszkają studenci z zagranicy, doktoranci i studenci, którzy z ważnych przyczyn muszą pozostać. Studenci polscy w większości opuścili akademiki, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że uczelnie działają teraz w trybie nauczania zdalnego. Chcieliśmy jednocześnie przeprosić wszystkich studentów za zaistniałe utrudnienia.
Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku UJD,który dysponuje tylko jednym akademikiem. Rzecznik UJD Marek Makowski poinformował, że żadne wiążące decyzje nie zapadły:
– Kilka dni temu wojewoda śląski w piśmie do władz Uczelni pytał o Dom Studenta Skrzat, w tym o jego stan techniczny i ilość miejsc. jednak od tego czasu żadne decyzje nie zapadły, studenci nadal mieszkają w Skrzacie. Obecnie w akademiku mieszka ok. 100 osób.
Czy akademiki zostaną wykorzystane jako miejsca, gdzie kwarantannę przechodzić będą osoby z Częstochowy i regionu, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Jadnak biorąc pod uwagę dalszy rozwój epidemii, do takiej sytuacji może dojść w ciągu najbliższych tygodni.

Przypomnijmy, że z zapytaniem o możliwość przyjęcia osób na kwarantannę, wojewoda śląski zwrócił się również do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, poinformował dyrektor instytucji ks. Marek Bator:
– Zostało do nas skierowane pismo ze strony wojewody, czy jesteśmy gotowi przyjąć kogoś na kwarantannę, a szczególnie powracających z zagranicy naszych rodaków. My taką gotowość wyrażaliśmy i wyrażamy, gdyby zaszła taka potrzeba, to jesteśmy gotowi.
Częstochowska Caritas gotowa jest udostępnić na miejsce kwarantanny Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej Święta Puszcza w Olsztynie k/Częstochowy.

ZD