Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora

W najbliższy piątek, 15 września, w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora odbędzie się Piknik Pieczenie Ziemniaka. Jest to impreza kończąca okres letni skierowana do podopiecznych Centrum. Organizowana jest z programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych we współpracy ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Mówi Elżbieta Markowska z Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniora:
– W tym projekcie jest założenie, że będziemy organizować dni otwarte. Włącza się w nie 8 częstochowskich organizacji. Pierwsza inauguracja będzie w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora, gdzie dla naszych seniorów zorganizujemy Piknik.
Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora działa na rzecz osób powyżej 60 roku życia. Zajmuje się starszymi osobami z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, ale również posiada ofertę dla innych seniorów:
– My nikogo nie zapisujemy, ale zapraszamy do Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniora. Przy naszym Centrum działa Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który ma swoich podopiecznych. Mamy dla nich różne zajęcia, aby senior mógł wyjść z domu i coś dla siebie zrobić. Trwają one do godziny 15.00. Dla seniorów z zewnątrz mamy ofertę od godziny 15.00 do 18.00. Dużym zainteresowaniem w każdy piątek cieszy się kawiarenka dla seniora. Będziemy mieli zajęcia w sali komputerowej, czy z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, mamy sekcję malarską, zespół teatralny, gdzie są jeszcze wolne miejsca, a na zewnątrz siłownia. Mają u nas miejsce dni otwarte z lekarzami, czy innymi ciekawymi ludźmi. Nasza oferta jest bardzo bogata i myślę, że każdy senior znajdzie coś dla siebie.
Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora zostało powierzone Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki w 2013 roku. Jego zadaniem jest koordynacja działań na rzecz seniorów i ich wszechstronna aktywizacja.

KN

Żródło foto: Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora