Częstochowskie Dni Profilaktyki

W poniedziałek 18 czerwca na Placu Biegańskiego odbyła się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu. O wydarzeniu opowiedział Adrian Staroniek, naczelni Wydziału Polityki Społecznej:
– Częstochowskie Dni Profilaktyki, czyli nic innego jak otwarta edukacja dla dzieci i młodzieży, ale i dla dorosłych. Mówimy o tym, w jaki sposób można wpaść w różnego rodzaju uzależnienia. Nie tylko od środków psychoaktywnych, ale i uzależnień behawioralnych. Jest to też spotkanie z osobami, które doświadczyły uzależnień, a dziś są już wolne od nałogów, a także różnego rodzaju specjalistami, którzy pomogą, wytłumaczą jak daleko być od uzależnienia.
Współorganizatorem wydarzenia była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przedstawiciel, Małgorzata Długosz, mówiła o zadaniach komisji oraz o problematyce uzależnień:
– Komisja, między innymi, zajmuje się profilaktyką uzależnień, szczególnie uzależnień od alkoholu. Jednak teraz często uzależnienia się krzyżują, czyli narkotyki, komputer, telefon, dopalacze. W związku z tym komisja stara się wszystkie te problemy ogarnąć, a jak profilaktyka, to profilaktyka całościowa.
Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Małe Formy Teatralne pn. „Młodość bez uzależnień”. Swoje przedstawienia zaprezentowały szkoły podstawowe, w których funkcjonują Młodzieżowe Akademie Życia, realizujące projekt profilaktyczno-wychowawczy w ramach programu „Młodość bez uzależnień”.
Do udziału w imprezie zostali zaproszeni również przedstawiciele Policji, którzy zaprezentowali umiejętności psa służbowego oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którzy udostępnili do przymierzenia alkogogle i narkogogle. Na placu Biegańskiego pojawiły się również stanowiska informacyjne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

ZD