Częstochowskie obchody rocznicy porozumień sierpniowych

W piątkowe popołudnie odbyły się częstochowskie uroczystości upamiętniające 38. rocznicę porozumień sierpniowych. Rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, którą odprawił kapelan Regionu Częstochowskiego Solidarności ks. Ryszard Umański. Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w al. Sienkiewicza. W obchodach wzięli udział częstochowscy działacze Solidarności oraz ich rodziny. W trakcie składania kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki miały miejsce okolicznościowe przemowy. Jedną z nich wygłosił senator Artur Warzocha, który zwrócił uwagę na ponadczasowe przesłanie, jakie niosę ze sobą idee solidarnościowe.

Krótką przemowę wygłosił również Przewodniczący Zarządu Regionu częstochowskiej Solidarności Jacek Strączyński, który zwrócił uwagę na smutne momenty związane z historią Solidarności. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a komitetem strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego.

Wśród 21 postulatów MKS; pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych. Protestujący powoływali się na ratyfikowaną przez PRL konwencję nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która gwarantowała wolność związkową.

PNP