Częstochowskie podsumowanie „Europa Christi”

„Wizja Europy w ujęciu Jana Pawła II” – pod taką myślą przewodnią odbywał się tegoroczny II Kongres ruchu „Europa Christi”. Kongres zaczął się 14 października w Częstochowie. W kolejnych dniach w różnych miastach Polski, między innymi w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Krakowie odbywały się obrady. Podsumowanie miało miejsce w poniedziałek 22 października w Częstochowie. W ramach Kongresu odbyło się osiem sesji. Każda poświęcona była innemu tematowi i każda odbyła się  w innym miejscu. W poniedziałek, w siedzibie tygodnika katolickiego „Niedziela” odbyła się sesja VII poświęcona chrześcijańskim aspektom przedsiębiorczości. Pomysłodawcą tematyki poniedziałkowych obrad był dr Henryk Siodmiok – Prezes Zarządu Grupy Atlas, który wygłosił referat na temat sprawiedliwych podatków w duchu chrześcijańskim. – Przedsiębiorca jest kluczową osobą w społeczeństwie, który organizuje miejsca pracy, bez których inni nie mieliby możliwości realizacji swoich talentów, które mają powierzone od samego Boga. Nasze życie nie może obejść się bez życia ekonomicznego. Największe wyzwania są aktualnie przed państwem, które powinno stworzyć przedsiębiorcom lepsze warunki – mówił dr Henryk Siodmiok.

Europa jest dziś chora i zagrożona odejściem od wartości podstawowych, ateizmem, neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem. Widzimy także ogromne zagrożenie powodowane islamem. O tych niebezpieczeństwach mówił na początku sympozjum ks. Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu “Europa Christi”. – Największym problemem w dzisiejszym świecie jest kryzys prawdy. Dlatego stawiamy, że w Europie konieczny jest powrót do prawdy. Mamy wiele razy do czynienia, że media promują pewne rzeczy jako wartości, a de facto są to rzeczy wymyślone lub takie, które służą jakiejś opcji politycznej lub kulturalnej. – mówił ks. Kubiś.

Wśród wielu wątków, które poruszali prelegenci znalazł się też wątek kapitału narodowego jako fundamentu chrześcijańskiej Europy. Referat na ten temat wygłosił  dr Remigiusz Piłat – redaktor magazynu gospodarczo – finansowego „Capital Magazyn”. – Istnieje konieczność znalezienia konsensusu między sferą duchową, a materialną. Podstawowymi grzechami, których musi pozbyć się społeczeństwo jest bogactwo bez pracy, polityka bez zasad, handel bez moralności czy wiara bez poświęcenia  – mówił dr Piłat.

Po obradach uczestnicy Kongresu udali się na Jasną Górę, gdzie w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego odprawiona została Msza św. Abp Depo w trakcie Eucharystii nawiązał do przesłania, jakie zostawił w swojej książce „Pamięć i tożsamość” św. Jan Paweł II. – Pamięć i macierzyńska troska Kościoła pozwalają człowiekowi XXI wieku odzyskać utraconą tożsamość. Powinno to być głównym motywem naszego postępowania i Kongresu, aby wzbudzić w innych ludziach pragnienie powrotu do Chrystusa, jako fundamentu, który położył sam Bóg, bo bez tego nikt nie zrozumie ani tajemnicy własnego życia, ani tajemnicy tego świata – mówił abp Wacław Depo.

„Europa Christi” to nazwa Ruchu, który od kilku lat podejmuje sprawę dotyczącą wielkich zagrożeń dla Europy, jej tożsamości i kultury, która była kształtowana przez ponad 2 tys. lat przez wiarę chrześcijańską, przez Dekalog i Ewangelię.

PNP