Częstochowskie Towarzystwo Naukowe ma 87 lat!

 

Organizacja powstała 25 lutego 1932 roku jako Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej.

O tym jak to wszystko się zaczęło mówi były prezes Marian Głowacki:

– Ponieważ nie było żadnej uczelni w Częstochowie, Towarzystwo odgrywało wtedy rolę towarzystwa naukowego. Popierało kulturę regionalną, czyli zespoły folklorystyczne oraz zajmowało się ekologią. W 1934 roku ukazał się pierwszy numer „Ziemi Częstochowskiej”. Był to rocznik poświęcony wszelkiego rodzaju badaniom. Przed wojną ukazały się tylko dwa numery, a potem czasopismo było wydawane z poślizgiem – dodaje Marian Głowacki.

Teraz już na szczęście takich poślizgów nie ma i czasopismo ukazuje się regularnie. O tym i o innych działaniach Towarzystwa, pokrótce opowiada obecny prezes Cezary Gębicki:

– Są to przede wszystkim zadania naukowe w postaci indywidualnych badań naukowych prowadzonych przez członków Towarzystwa. Zadaniem Towarzystwa jest również działalność wydawnicza. Oprócz tego zajmujemy się również promocją i propagowaniem naszych dokonań naukowych, wiedzy o regionie, wiedzy historycznej i przyrodniczej. Innym działaniem jest działalność odczytowa, mamy zorganizowane różnego typu zebrania naukowe lub sesje. – mówi prezes.

Takie zebranie sprawozdawcze odbyło się właśnie wczoraj z okazji obchodzonej rocznicy w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego.

AK