Częstochowskie Zaduszki Artystyczne

Jak co roku duszpasterstwo środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej wraz z Ośrodkiem Muzyki Liturgicznej 2 listopada zorganizowało Zaduszki Artystyczne.

Tradycyjnie odbyły się one w Sanktuarium św. Józefa, gdzie modlono się i wspominano zmarłych artystów. Spotkanie rozpoczęto Mszą św., której przewodniczył bp Andrzej Przybylski:

– Będziemy wspominać tych, którzy w kulturze, sztuce byli szczególnie zacni, utalentowani, mieli duży dorobek artystyczny. Ale chcemy dzisiaj przede wszystkim pamiętać, że kultura jest nam potrzebna do zbawienia. Bo kultura to jest sposób uprawiania życia. Przypominamy, że jakie życie, taka śmierć, jakie życia, tak będzie po śmierci. Od kultury bardzo dużo zależy i tutaj na ziemi, i kiedyś po śmierci.

Jak mówił bp Andrzej Przybylski, ta modlitwa jest niezwykle drogocenna, zwłaszcza w obliczu naszego doczesnego życia i tego, co się dzieje:

– Widzimy co się dzieje z tą kulturą. Zaczyna być taką kulturą tymczasowości, materialną. Natomiast my chcemy podziękować za tych ludzi, którzy tworzyli taką kulturę duchową, która ma swoje przedłużenie nie tylko w doczesności, ale i w wieczności. Taka kultura jest nam potrzebna do zbawienia.

Jak podkreślał ks. dr Mikołaj Węgrzyn, duszpasterz środowisk twórczych w Częstochowie, pamięć o zmarłych artystach jest bardzo ważna:

– To jest takie zjawisko, o którym się przekonuje z roku na rok coraz bardziej. Im dłużej żyję, tym więcej moich znajomych jest na tamtym świecie. Coraz większy odczuwa się sens i wagę tej modlitwy, bo coraz bardziej człowiek, postępując w latach, zdaje sobie sprawę, że może za kilka lub kilkanaście lat to moje nazwisko będzie tu wspomniane.

Muzyczną oprawę zapewnił chór złożony z częstochowskich artystów i orkiestry. O szczegółach mówił Dariusz Madejski:

– W tym roku zaprosiliśmy do udziału w tej części koncertowej Piotra Pałkę z Krakowa, który napisał oratorium „Miłość ponad wszystko”. Są to pieśni do słów św. Siostry Faustyny. Dużo o miłości, miłosierdziu.

Po Mszy św. odbyły się wypominki, podczas których wspominano nazwiska oraz profesje osób związanych z częstochowskim środowiskiem artystycznym. Byli to m.in. dziennikarze, literaci, muzycy, plastycy i aktorzy.

AK