Czwarte błogosławieństwo

Luty to dla studentów duszpasterstwa akademickiego EMAUS czwarte z ośmiu błogosławieństw, czyli elementów tegorocznej formacji studenckiej. Tym razem działania odbędą się w CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej.

Każda wspólnota akademicka tworzy co roku formację duchową dla studentów. Od listopada ubiegłego roku, każdego miesiąca, społeczność akademicka realizuje jedno błogosławieństwo. Teraz wybór padł na Caritas, która misję niesienia pomocy wypełnia od wielu lat. Wspiera potrzebujących na wiele sposobów, a do tej pięknej idei chcemy dołączyć także my – mówi ks. Rafał Grzesiak, proboszcz parafii akademickiej.

– „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Skoro to błogosławieństwo mówi o tym, że to jest jakiś głód sprawiedliwości materialnej i duchowej. Skoro mówi o tym, że każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwości, my jako wspólnota akademicka chcemy stanąć po stronie tych, którzy nie doznali tej sprawiedliwości. Nasza posługa wynika też z przykazania miłości – miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Idziemy więc do ośrodka charytatywnego Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i będziemy pomagać w takich placówkach jak Dom Samotnej Matki i Dziecka, Świetlica Środowiskowa. Będziemy pomagać również w kuchni. Studenci obiorą ziemniaki, ubiją kotlety, ugotują zupę, a później wszystko rozdadzą bezdomnym.

Studenci odwiedzą też podopiecznych Schroniska dla mężczyzn oraz Klubu Seniora. Oprócz działania, błogosławieństwa rozważają także, modląc się przed Najświętszym Sakramentem oraz słuchając katechez.

– Program dla studentów polega na tym, że to błogosławieństwo na dany miesiąc próbujemy rozważać w 3 punktach. Na początku miesiąca każdy student przez godzinę adoruje Najświętszy Sakrament, aby być z Bogiem, porozmawiać z Nim. Łącznie, adoracja trwa całą dobę. W połowie miesiąca organizowane jest spotkanie, które ma aż 3 elementy. Pierwszym z nich jest katecheza, dotycząca danego błogosławieństwa. Zapraszany jest również gość z placówki, do której w kolejnych dniach idziemy z posługą. W tym miesiącu będzie to ks. Paweł Dzierzkowski – wicedyrektor Caritas Częstochowa. Po spotkaniu z gościem studenci rozmawiają w grupach. Dzielą się swoimi przeżyciami i myślami na temat danego błogosławieństwa.

Ks. Rafał Grzesiak zachęca do włączenia się w tegoroczną formację wszystkich studentów, którzy pragną pomagać. Katecheza o błogosławieństwie i spotkanie w grupach odbędą się 19 lutego, natomiast działanie w Caritas od 24 do 28 lutego.

ABK

http://www.emaus.czest.pl/