Debata środowiskowa – Kultura/Przeciw/Przemocy

Kultura Przeciw Przemocy – to tytuł debaty dotyczącej zjawiska przemocy w środowisku, jaka odbyła się w środę 21 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Debata zorganizowana została przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki. W debacie wzięli udział między innymi dr Beata Zajęcka z Akademii Jana Długosza, o. Michał Legan z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Mirosław Chłąd z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz aspirant Dariusz Antczak z Komendy Miejskiej Policji. Moderatorem spotkania była Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat.
W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych placówek działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, pedagodzy, nauczyciele, prokuratorzy i policjanci. Jej celem była próba wypracowania przestrzeni do współpracy wszystkich jednostek. Duży nacisk w trakcie debaty położony był na kwestie związane z przemocą wśród młodzieży i dzieci. Zaakcentowano również kwestię, że znacznie lepiej przeciwdziałać przemocy poprzez właściwą profilaktykę niż przez zaostrzanie prawa.

ZD