Depresja i jej oblicza

Jak rozpoznać i walczyć z depresją? – odpowiedź na te pytania była celem konferencji „Depresja i jej oblicza”, jaka została zorganizowana w środę 29 listopada w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Jej organizatorem było Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Perasada. O idei konferencji mówi prezes stowarzyszenia, Anna Herman:
– Chcemy przybliżyć tematykę tego schorzenia, dlatego że widzimy co się dzieje wokół, jakie jest zapotrzebowanie na tą tematykę. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku. Mamy dzisiaj na sali młodzież i seniorów, pewnie są zainteresowane tym dlaczego pojawia się depresja, jakie są przyczyny, jak sobie z nią radzić, co w Częstochowie można zrobić dla osób, które zmagają się z takim schorzeniem.
W trakcie konferencji można było wysłuchać prelekcji specjalistów oraz wziąć udział w dyskusji na temat depresji.
Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Smutek, przygnębienie są emocjami, których doświadcza każdy człowiek wielokrotnie w trakcie swojego życia. Ich pojawienie się nie zawsze związane jest z depresją. Rozpoznać to zaburzenie można dopiero, gdy stanom obniżonego nastroju towarzyszą dodatkowo inne objawy m.in. poczucie braku energii, niemożność przeżywania radości, niska ocena własnej wartości oraz gdy trwają odpowiednio długo, tzn. ponad 2 tygodnie.

ZD