Do kontenerów na odpady zielone wrzucamy… odpady zielone

Częstochowska Straż Miejska otrzymuje różne sygnały o osobach pozostawiających śmieci przy kontenerach na odpady zielone. Osoby widząc zapełniony kontener pozostawiają odpady przy kontenerze, co jest zaśmiecaniem miejsca publicznego i jest zabronione.

Niestety, ale do kontenerów na odpady zielone wrzucane są też np. stare meble czy inne śmieci. Częstochowska Straż Miejska przypomina, że do kontenerów na odpady zielone można wrzucać tylko odpady zielone, czyli m.in.: trawę, liście, kwiaty, ścięte łodygi, drobne gałęzie. Wrzucanie do kontenera na odpady zielone innych odpadów lub pozostawianie śmieci przy kontenerze jest zabronione. Nie powinniśmy również pozostawiać odpadów zielonych np. liści w workach przy ulicznych koszach na śmieci.

W ostatnich dniach strażnicy miejscy ujawnili ponad 30 przypadków, gdy osoby zaśmiecały miejsca ogólnodostępne. Miejsca, gdzie znajdują się kontenery na odpady zielone są i będą objęte nadzorem Straży Miejskiej.

źródło: sm.czestochowa.pl

Maciej Orman