Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Fot. gov.pl

Od 30 listopada do 24 grudnia będzie obowiązywać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać m.in. rodzice dzieci do lat 8, przedszkola i szkoły, a także medycy. 

O szczegółach mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego.

– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19. Ze świadczenia mogą skorzystać również rodzice dziecka w sytuacji np. kwarantanny czy izolacji niani, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych, jeśli nie mogą pracować z powodu sprawowania opieki nad nimi, a placówka, do której uczęszczała osoba niepełnosprawna, została zamknięta z powodu epidemii koronawirusa.

Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Rodzice, którzy chcą z tego skorzystać, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką.

– To jest udogodnienie, a nie obowiązek. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki zapewnionej przez szkołę i zostanie ze swoją pociechą w domu, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego tak jak inne grupy zawodowe. Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje on tym osobom, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy placówka zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Dodatkowe środki można uzyskać po złożeniu oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u płatnika składek (swojego pracodawcy, zleceniodawcy). Dokument jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, składają takie oświadczenie w ZUS. Jego brak uniemożliwia wypłacenie zasiłku.

ABK/ZUS