Doktorat z językoznawstwa w AJD

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie coraz bardziej przybliża się do przekształcenia w uniwersytet. 28 września 2015 roku Wydział Filologiczno-Historyczny tej uczelni uzyskał od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. W AJD to już piąte uprawnienie do nadawania stopnia doktora, a trzecie dla Wydziału Filologiczno-Historycznego. Częstochowska Uczelnia posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego na kierunku historia.

Źródło: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

MB