Drzewa przy ul. Wieluńskiej ponumerowane. Miasto uspokaja – to tylko prace pielęgnacyjne

Drzewa przy ul. Wieluńskiej zostały ponumerowane. Nie oznacza to jednak konieczności ich wycinki. To efekt przeglądu, który ma określić zakres niezbędnych prac pielęgnacyjnych w koronach drzew.

Na pniach drzew przy ul. Wieluńskiej pojawiły się niewielkie, naniesione specjalną zieloną farbą numery, które wzbudziły zainteresowanie, a w niektórych przypadkach nawet zaniepokojenie mieszkańców zatroskanych o przyszłość częstochowskiego drzewostanu.

Oznaczenia drzew numerami są związane z prowadzonym przeglądem zadrzewienia, mającym na celu określenie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych w koronach. Są one konieczne do poprawy bezpieczeństwa w pasie drogowym.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zobowiązał się do przeprowadzenia takiego przeglądu (oraz prac pielęgnacyjnych) w piśnie skierowanym do mieszkańców ul. Wieluńskiej, domagających się wymiany starych drzew na młode, o mniejszych koronach.

W wyniku przeglądu wskazano do usunięcia jedynie dwa głogi, które z uwagi na swój stan i względy bezpieczeństwa tego wymagają. Zostaną usunięte po uzyskaniu decyzji śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Bardziej kompleksowa wymiana drzew przy ul. Wieluńskiej, jak już informowano mieszkańców, może być rozważana jedynie w przypadku kompleksowej rewitalizacji ulicy.

 źródło: UM Częstochowy