Duszpasterstwo „Emaus” zainaugurowało kolejny rok akademicki

Były uroczyste inauguracje roku akademickiego na częstochowskich uczelniach, była też już inauguracja… liturgiczna. W niedzielny wieczór 13 października częstochowska społeczność akademicka, w tym władze Uniwersytetu im. Jana Długosza i Politechniki Częstochowskiej, wzięła udział w Mszy św. odprawionej w Kościele Akademickim.

Jak ważne dla studentów jest uczestnictwo w życiu tej wspólnoty mówiła Marta Głąb, studentka od wielu lat związana z częstochowskim duszpasterstwem akademickim:

– Mimo, że już nie studiuję w Częstochowie czułam potrzebę, żeby tutaj być, żeby rozpocząć rok akademicki z Panem Bogiem, we wspólnocie ludzi, których znam, z kapłanami, którzy są dla nas pasterzami i nas prowadzą.

Wagę funkcjonowania duszpasterstw akademickich podkreślał także bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył Eucharystii:

– Na studiach nie ma już katechezy, jest tak dużo wolności i to bardzo ważne jeśli student w tej wolności wybiera drogę do kościoła, bo na każdym etapie życia można się trochę od Boga oddzielić, odłączyć. Dlatego w każdym akademickim mieście są duszpasterstwa akademickie i myślę, że każdy student, który choć trochę sobie ceni wiarę i Pana Boga, chce być z Nim w kontakcie. I taką szansę dają mu duszpasterstwa akademickie.

Przez cały nadchodzący rok studenci będą w „Emaus” pogłębiać swoją wiarę i gromadzić się na eucharystiach, adoracjach oraz spotkaniach formacyjnych.

JS