Dworzec PKS sprzedany

Polskie Koleje Państwowe S.A. w drodze licytacji 6 listopada nabyły prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których znajduje się dworzec autobusowy w Częstochowie.

PKP zapewnia spółce PKS Częstochowa możliwość dalszego korzystania z dworca autobusowego do czasu otwarcia planowanego centrum przesiadkowego. Będzie się to odbywać na zasadzie najmu w oparciu o zawarte umowy.

Nieruchomość, na której znajdują się m.in. obecny budynek dworca autobusowego i perony ze stanowiskami odjazdowym, położona jest w centrum miasta, w związku z czym w ocenie PKP S.A. ma ona duży potencjał inwestycyjny. Warto podkreślić, że działka znajduje się w pobliżu innych nieruchomości zarządzonych przez PKP – powiedział Bartłomiej Sarna z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji PKP S.A.

Prawa do nieruchomości zostały nabyte w ramach drugiego przetargu, w którym cena wywoławcza została obniżona z około 18,8 mln zł na około 12,5 mln zł.

W grudniu 2018 roku PKP S.A., Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A. podpisały trójstronne porozumienie dotyczące budowy węzła przesiadkowego, na terenie którego zintegrowane zostaną kolej, komunikacja miejska oraz regionalna i dalekobieżna komunikacja autobusowa. Następnie, w lipcu br., PKP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem w Częstochowie oraz Gminą Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną obejmującą dworzec Częstochowa oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu.