Dziekan Roty Rzymskiej w Częstochowie

„Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka” były tematem zorganizowanego dzisiaj sympozjum z udziałem ks. Pio Vito Pinto, dziekana Trybunału Roty Rzymskiej. Konferencje z udziałem włoskiego duchownego organizowane są na różnych krańcach globu i mają na celu propagowanie nauczania Ojca Świętego oraz łatwiejsze wprowadzanie jego reform w życie.

Jak mówił w trakcie jednego z wystąpień ks. Pinto nierzadko rodzinne kryzysy są spowodowane nieodpowiednim wręcz rozumieniem małżeństwa jako sakramentu.

– Niestety często jest tak, że rozumienie sakramentu małżeństwa redukuje się do samego jego zawarcia, do samej ceremonii i celebracji małżeństwa w kościele, a małżeństwo to przecież sakrament, który jest i powinien rozciągać się na całe życie. Sakrament małżeństwa to sakrament łaski, który powinien przenikać całe życie małżonków.

Nie zawsze tak jest, a kryzys w małżeństwie nie może skutkować wykluczeniem małżonków z życia kościoła – na tym podczas wprowadzania reform zależało papieżowi Franciszkowi. Z drugiej strony kościół musi dbać i troszczyć się przede wszystkim o rodzinę, bo to ona leży u podstaw chrześcijaństwa.

– Kościół ma prawo określać pewne granice, które wynikają z sakramentu małżeństwa i przez to rodziny, bo zabezpieczenie rodziny może przyjść tylko poprzez więź z Bogiem. Wtedy dopiero stajemy się jakimś świadectwem dla świata – tłumaczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. – Obecne czasy niosą bardzo mocne kryzysy, dlatego trzeba tym bardziej powrócić do źródeł i ten proces, o którym tutaj jest mowa pokazuje, że Kościół naprawdę troszczy się o tych, którzy mają już swoje życie niestety skomplikowane na tych drogach.

Pięć wykładów ks. Pio Vito Pinto podzielono na dwie sesje. Pierwszą – z udziałem seminarzystów, duchowieństwa i pracowników Sądu oraz Kurii Metropolitalnej – zorganizowano w Wyższym Seminarium Duchownym. Druga jest skierowana do osób świeckich – rozpocznie się o godzinie 15 w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin „NAZARET”.

MD