Dzień Dobrego Słowa w Częstochowie

Dzień Dobrego Słowa jest akcją propagowaną przez częstochowskich psychologów, pedagogów i logopedów. Z tej okazji w środę, 15 maja w murach Starostwa Powiatowego miała miejsce konferencja poświęcona promowaniu szacunku dla języka polskiego.

Inicjatywa ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa. Jeden z prelegentów, Urszula Podsiad-Jeziorska, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie, podsumowała problematykę poruszaną podczas spotkania.

– Treści, które przedstawialiśmy, mogą pomóc zidentyfikować się z tym tematem w pracy zawodowej. Z drugiej strony są w stanie uwrażliwić nas na dobre słowo w międzyludzkich relacjach. Mówiliśmy o istocie słowa i o tym, jaki kontekst sytuacyjny sprzyja temu, żeby to dobre słowo było też właściwie odebrane.

Zwracano także uwagę na sposób myślenia, który jest ostatnim krokiem do wypowiadanych słów.

– Ważne jest, aby dobre i uleczające słowo było wypowiedziane w odpowiedni sposób. Jeśli mówimy „Ewangelia”, czyli dobra nowina, to jest to eksponowanie tego, co dobre. Zdarzają się przykre sytuacje, w których są do przekazania trudne komunikaty. Wtedy trzeba się zastanowić, w jaki sposób je odpowiednio przedstawić, aby pomagało przezwyciężyć to, co złe – mówi ks. dr Tomasz Knop, teolog duchowości i psychoterapeuta.

W programie konferencji omówiono także relacje, we wzmacnianiu których pomaga dobre słowo. Prezentację poprowadziła Anna Kunicka, propagatorka idei Dnia Dobrego Słowa w Polsce. Zdaniem prelegentki podstawą udanych relacji jest dbanie o poczucie własnej wartości.

– Należy się wzajemnie wspierać, opierać się na kulturze współpracy i współdziałania. W tym pomagają słowa. Zwracam też uwagę na dbanie o poczucie własnej wartości, bo wszystkie budowane przez nas relacje zaczynają się od dobrej relacji z samym sobą – przybliża wykładowca.

Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczny Dzień Dobrego Słowa. Jego tematem będzie dobre słowo w rodzinie.

BNO