Dzień Nauczyciela w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

Jak co roku 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, który upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Jest on w szczególny sposób obchodzony w szkołach, kiedy to uczniowie dziękują swoim nauczycielom za trud oraz pracę włożoną w ich edukację.

Jak przyznaje Grzegorz Nawrocki, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, zawód ten jest misją:

– Powołanie nauczyciela to również postawa, rola przewodnika. Jeżeli to ma być prawdziwe powołanie, to nie może ono się ograniczać do bardzo ważnego aspektu, czyli do samej dydaktyki, ale również nauczyciel musi mieć świadomość, że jest przewodnikiem na ścieżkach wiary, wychowania.

Uroczystości związane z Dniem Nauczyciela w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęły się Mszą św. Przewodniczył jej bp Andrzej Przybylski, który mówił o szczególnym czasie dla pierwszoklasistów, czyli ślubowaniu:

– Ślubowanie to jest naprawdę wielkie zobowiązanie, to jest oddanie siebie w całości. Trochę inną rangę ma to ślubowanie szkolne. Zobaczycie, że gdy w momencie szkolnych lat będziecie różnie mówić o nauczycielach, to jak się zestarzejecie, będziecie ciągle wracać do lat szkolnych.

Dyrektor szkoły, Grzegorz Nawrocki mówił, o czym powinni pamiętać pierwszoroczniacy, wkraczając w mury liceum:

– Od młodzieży oczekuje się autentyczności. Jeśli to ślubowanie ma być autentyczne, to jego rota w jakiś sposób pokazuje młodzieży drogę.

Po Mszy św. uczniowie podziękowali oraz wręczyli nauczycielom kwiaty. Przygotowano również krótkie przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela, podczas którego wystąpili wybrani przedstawiciele klas.

AK