Dzień Nowych Technologii w Edukacji

W środę 21 marca, w ramach ogólnopolskiego działania Ministerstwa Edukacji Narodowej „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przygotował warsztaty dla dzieci i nauczycieli zatytułowane „Programowanie – nauka poprzez zabawę”. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję do nauki poprzez zabawę, z wykorzystaniem gry edukacyjnej ScottieGo! Celem spotkania była prezentacja możliwości połączenia technologii informacyjno-komunikacyjnych z tradycyjną grą planszową, w zakresie nauczania programowania od najmłodszych lat.
„Dzień Nowych Technologii w Edukacji” został zorganizowany w celu popularyzacji rozwoju kompetencji cyfrowych. Jest to jedno z działań MEN-u polegające m. in. na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu w szkołach, programu wyposażania szkół „Aktywna Tablica” czy też szkoleń nauczycieli z programowania i wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów.

ZD