Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

W siedzibie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy al. Niepodległości obchodzony był dzisiaj 28 maja Dzień Osób z Niepełnosprawnością zorganizowany po raz dziesiąty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby zainteresowane mogły spotkać się z pracownikami różnych instytucji i dowiedzieć się m.in. jak ubiegać się o rentę i inne świadczenia, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy lub jakie dopłaty przysługują im do niezbędnego zaopatrzenia, np. sprzętu ortopedycznego. O szczegółach mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

W tym roku hasłem naszego wydarzenia jest „Żyj aktywnie”. Oczywiście, chodzi tutaj o aktywność zawodową, ale również o taką aktywność, która pozwoli nam wyjść z domu i rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. Policzono, że w Polsce żyje około siedmiu milionów osób z niepełnosprawnością, a tylko jedna trzecia jest aktywna zawodowo. Dlatego warto organizować takie dni, bo jest to okazja do tego, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie możemy znaleźć swoją przestrzeń.

Jedną z osób, które mimo swojej niepełnosprawności są aktywne zawodowo, jest Jolanta Sulema:

Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową, po przebytej w dzieciństwie chorobie Heinego-Medina. Wcześniej chodziłam, jednak już od trzech lat poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego. Moja mama dbała o to, żebym się intelektualnie rozwijała, żebym nie miała tej świadomości, że jestem niepełnosprawna, tylko jestem normalnym człowiekiem z pewnym ograniczeniem. To jest bardzo ważne i jest apelem do rodziców: wychowujcie swoje dzieci jak każde inne dziecko. Miejcie chęć do życia! To, że jesteście niepełnosprawni, nie oznacza, że nie możecie żyć normalnie. Skończyłam szkołę, wyszłam za mąż, urodziłam dwójkę dzieci, obecnie jestem szczęśliwą babcią. Pracuję całe życie, swoją karierę rozpoczęłam w Zakładzie Pracy Chronionej, pracowałam w różnych instytucjach, a teraz jestem pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw osób z niepełnosprawnością. Przez dwanaście lat pracowałam w organizacjach non-profit i starałam się poznać problemy osób niepełnosprawnych z każdej strony, bo niepełnosprawność ma różne oblicza.

Uczestnicy Dnia Osób z Niepełnosprawnością mogli wziąć udział w konsultacjach i w prelekcjach na temat profilaktyki raka piersi, dotyczących tego, jak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstwa lub informujących o tym, jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać z ZUS-u i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

AK