Dzień Otwarty UJD za nami

fot. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

We wtorek 19 maja po raz pierwszy odbył się Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie zorganizowane zostało zamiast tradycyjnych dni otwartych – wszystko z powodu epidemii koronawirusa.

Całość zawarta została w formie filmu, zawierającego wypowiedzi ludzi związanych z uczelnią, który można obejrzeć m.in. na stronie UJD na Facebooku. Już na samym początku Dnia Otwartego rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska przywitała studentów, zachęcając ich do uczestnictwa w wydarzeniu poprzez przedstawienie możliwości, jakie oferuje uczelnia.

– Spotykamy się w czasie szczególnym, ale prowadzimy badania naukowe i kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych, dzięki którym zresztą możemy Państwa zaprosić na Dzień Otwarty w formie wirtualnej. Jesteśmy uniwersytetem od 2 lat, lecz mamy piękną, 50-letnią tradycję – podkreśla rektor. – Prowadzimy badania naukowe na bardzo wysokim, światowym poziomie, ponadto kształcimy w niemal wszystkich dziedzinach nauki, tj. humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, prawnych, ekonomicznych i artystycznych, a w ramach każdej oferujemy różnego rodzaju specjalności. Możecie Państwo także skorzystać z bardzo bogatej oferty wymiany międzynarodowej i część studiów odbyć bezpłatnie w uczelniach partnerskich. Jestem pewna, że na naszej uczelni zdobędziecie Państwo wiedzę i umiejętności, które dadzą Wam dobry start w przyszłość – podsumowuje Wypych-Gawrońska.

Oferta uczelni obejmuje zarówno kierunki humanistyczne, jak i ścisłe oraz przyrodnicze. Dr Olga Bińczyk z Wydziału Humanistycznego przybliżyła szczegółowo tę pierwszą część.

– Przygotowaliśmy dla Państwa niezwykle zróżnicowaną i ciekawą ofertę studiów, obejmującą kierunki: historia, filologia polska, dziennikarstwo i kultura mediów, filologie obce – w tym filologia angielska oraz germańska – filozofia oraz zupełnie nowy kierunek – iberoznawstwo. W skali wydziału niewątpliwie ważna jest kwestia wymiany międzynarodowej. Studenci chętnie korzystają z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus, a wybrane zajęcia prowadzone są przez profesorów z zagranicy.

Dr Marcin Sosnowski z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych wymienił z kolei kierunki ścisłe, w jakich może kształcić się student.

– Są to kierunki ogólnoakademickie, na których studenci rozwijają swoją wiedzę, jak również szerokie spektrum kierunków praktycznych, na których przekazujemy przede wszystkim umiejętności. Jednym z oferowanych kierunków akademickich jest fizyka, prowadzona w specjalnościach akustyka i realizacja dźwięku oraz nanotechnologia. Innym kierunkiem ogólnoakademickim jest chemia, gdzie studenci mogą wybrać ciekawe i dostosowane do potrzeb rynku pracy specjalności, takie jak chemia leków lub nauczycielstwo. Wymienić należy jeszcze dietetykę, po której można podjąć dodatkowe studia magisterskie na kierunku żywienie człowieka i dietetyka.

Uczelnia to jednak nie tylko wykładowcy i nauka. To przede wszystkim studenci, dzięki którym życie uniwersytetu jest o wiele ciekawsze. Damian Banasiak, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego mówił o tym, jakie korzyści płyną z uczestnictwa w Samorządzie.

– Samorząd Studencki aktywnie uczestniczy i organizuje wiele ciekawych projektów naukowych, charytatywnych, sportowych i muzycznych. Z tego powodu chcemy również i Was zaprosić do aktywnego udziału w życiu naszej uczelni, a więc do działalności w samorządzie, kołach naukowych, wolontariacie czy do wspólnej organizacji wydarzeń kulturalnych. Najważniejszym atutem Samorządu Studenckiego jest jego realny wpływ na sposób funkcjonowania uczelni – służy studentom, reprezentując ich sprawy i przedkładając ich pomysły na forum.

Na specjalnej stronie można dodatkowo odbyć wirtualny spacer po uniwersytecie, a także przejrzeć broszurę, zawierającą ofertę uczelni w pigułce. Jednocześnie uczelnia przygotowuje się do otwarcia rekrutacji dla maturzystów – system elektronicznej rejestracji ma zostać uruchomiony 1 czerwca.

MSI