Dzień otwarty w AJD

W piątek 9 marca w godzinach od 9. 00 do 14. 00 we wszystkich budynkach dydaktycznych Akademii im. Jana Długosza oraz na wszystkich wydziałach odbył się po raz kolejny dzień otwarty. W jego trakcie miały miejsce różnorodne prelekcje tematyczne, a także promocja poszczególnych kierunków. W Instytucie filologii polskiej na przykład uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poświęconych roli twittera w pracy dziennikarza i w tekstach dziennikarskich. Z twitterem zapoznawała uczniów dr Renata Biziol.

Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie uczniów z Senatorem RP Arturem Warzochą, które koncentrowało się wokół pytania „jak zostać politykiem?”. Parlamentarzysta podzielił się z młodzieżą swoimi refleksjami wynikającymi z uprawianego zawodu, cechującego się wyjątkową specyfiką.

W ramach dnia otwartego można było ponadto wziąć udział w licznych pokazach chemicznych i fizycznych, warsztatach, spotkaniach, wystawach, konkursach i zwiedzić nowoczesne laboratoria.

PNP