Dzień otwarty Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Dzien Otwarty 13

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowany został dzisiaj – 15 grudnia – Dzień Otwarty. W ramach imprezy w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15 odbyły się wykłady popularnonaukowe wraz z prezentacją kierunków prowadzonych na Wydziale oraz szereg ciekawych warsztatów oraz pokazów przygotowanych przez poszczególne Instytuty. Jedną z prezentacji dotyczących działalności naukowej przygotował Paweł Ficek, student ostatniego roku na kierunku studiów Nanofizyka i Nanomateriały w Akademii im. Jana Długosza, który opowiedział o swoim kierunku studiów:

Jest to bardzo ciekawy kierunek, dzięki któremu możemy poznać najgłębsze zagadnienia z fizyki związanej ze strukturami nano, czyli tym najmniejszym klockiem budującym nasz wszechświat. W momencie, kiedy badamy struktury, które są mniejsze niż kilkaset atomów, a takie struktury oczywiście istnieją – wszystko jest złożone z atomów, wtedy fizyka się zmienia. Takie małe struktury jak np. elektron są w stanie przejść przez ścianę. Przy tego typu badaniu możemy wykorzystać te zjawiska, np. do budowania bardzo szybkich i małych komputerów. Chcemy zaprząść fizykę do tego, żeby działała dla nas w codziennym życiu.

W Dniu Otwartym Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami, mogąc poznać informacje dotyczące działalności poszczególnych Instytutów. W ramach imprezy w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15 odbyły się wykłady popularnonaukowe wraz z prezentacją kierunków prowadzonych na Wydziale oraz szereg ciekawych warsztatów oraz pokazów przygotowanych przez poszczególne Instytuty.

Na matematyce mamy dwie specjalności – matematykę informatyczną i nauczycielską. Są to studia 3,5-letnie inżynierskie. Na informatyce również są dwie specjalności. Dzisiejszy dzień ma na celu prezentację naszych Instytutów. Proponujemy dzisiaj 4 wykłady. Tytuł jednego z nich to: „Małżeńskie twierdzenie Halla, czyli jak znaleźć męża i żonę” – mówiła dr Katarzyna Troczka-Pawelec z Instytutu Matematyki i Informatyki.

PI