Dzień Ratownika Medycznego

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni, to te osoby, które pędzą do nas na sygnale, by ratować nam życie, gdy jesteśmy w potrzebie. Często ryzykują własne życie i zdrowie, by tylko dotrzeć do potrzebującego na czas i udzielić mu pomocy. To także okazja aby przybliżyć istotę ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.
Poczynając od roku 2006 mamy do czynienia ze zmianą całego systemu. Zmiany dotyczą bardzo wielu sfer ratownictwa, na przykład ratownictwa przed szpitalnego czy organizacji działania zespołów ratowniczo – medycznych. Natomiast w sferze medycyny ratunkowej główne zmiany dotyczą powstania i doskonalenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. W Częstochowie istnieją dwa oddziały ratunkowe: w Zespole Szpitali Miejskich przy ulicy Mirowskiej oraz większy na Parkitce, który pretenduje do powstania Centrum Pourazowego – wyjaśnia Jolanta Majer – dyrektorka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
Ratownictwo medyczne boryka się z wieloma problemami. Jednymi z nich są braki kadrowe. Nadal brakuje zarówno ratowników medycznych jak lekarzy.
Logiczne myślenie, brak podatności na stres czy cierpliwość – to cechy, które charakteryzują dobrego ratownika medycznego. To wyjątkowo odpowiedzialny i trudny zawód, a osoby go wykonujące również są narażone na niebezpieczeństwo. Według danych z województw, aktywnych ratowników medycznych w Polsce jest około 13 000.
Oprócz hołdu dla tych, którzy poświęcają życie, by ratować innych, Dzień Ratownictwa Medycznego ma nam także uświadomić, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo kiedy dzięki poprawnemu wykonaniu czynności ratunkowych będziemy mogli uratować komuś życie tak, jak robią to na co dzień ratownicy medyczni.

Piotr Nicpoń