Dzisiaj możliwy test syren alarmowych

Jak poinformował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w związku z organizacją krajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 18/II we wtorek, 28 maja może wystąpić w Częstochowie konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu związanego z tymi ćwiczeniami.
Ćwiczenia organizuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ich elementem jest symulacja naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE stwarzający potencjalne zagrożenie.
W przypadku znalezienia się Częstochowy – w czasie wtorkowych ćwiczeń – na trasie przelotu podejrzanego statku, odbędzie się trening miejskego systemu alarmowania i ostrzegania. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający 3 minuty oznaczający odwołanie alarmu.
źródło: UM Częstochowy