E-dowody coraz bliżej

Od 4 marca będzie można składać wnioski o nowe, elektroniczne dowody osobiste. Nowe dowody mają być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji. E-dowód będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

O zmianach w dokumencie tożsamości, opowiada Aleksandra Burzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowa:

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jest bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem, które umożliwia: potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa, przekraczanie granic państw, które uznają polski dowód osobisty, jako dokument tożsamości, uwierzytelnienie w e-usługach, podpisywanie dokumentów elektronicznych i komunikację z obywatelem, czyli z administracją publiczną, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie jak zwykły dowód osobisty. Jest podzielony na dwie warstwy. Jedna to warstwa graficzna, widoczna z zewnątrz, natomiast elektroniczna jest niewidoczna z zewnątrz. Korzystanie z funkcjonalności tej identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu elektronicznego, będzie możliwe przy użyciu kodów PIN, które posiadacz dowodu osobistego będzie ustalał w Urzędzie Gminy, przy odbiorze dowodu osobistego lub w dowolnym momencie – mówi Aleksandra Burzyńska.

Wymiana starego dowodu osobistego na e-dowód jest nieobowiązkowa, jeżeli stary dowód jest ważny, ale dla chętnych bezpłatnie możliwa. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

PG

Zdjęcie: Urząd Miasta Częstochowa