Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godzących w wolność i godność ludzką. Nieprzerwanie od 13 lat, 18 października obchodzimy w Europie dzień przeciwko temu procederowi.

Udział w kampanii biorą 24 kraje naszego kontynentu, organizując programy mające na celu zwalczanie i zapobieganie problemowi handlu ludźmi.

– Celem kampanii jest poinformowanie o przestępstwach związanych z handlem ludźmi, o możliwości uzyskania pomocy, bądź informacji na temat prawa, ochrony oraz odszkodowania, czy też praw człowieka w tej sprawie – przedstawiła asp. szt. Marta Kaczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Ponadto, jak popodkreśla asp. szt. Marta Kaczyńska problem handlu ludzi i sutenerstwa mobilizuje kraje i instytucje do przeciwdziałania temu procederowi.

– Z uwagi na skalę i dochodowość tego zjawiska, przestępstwo jest bardzo trudne do wychwycenia. W jego zwalczanie i zapobieganie coraz częściej angażują się międzynarodowe instytucje – dodała aspirant sztabowa.

W Częstochowie powołany jest zespół do walki z handlem ludźmi, składający się z przeszkolonych funkcjonariuszy. Ponadto od 2014 r. na specjalny e-mail lub telefon zaufania w Wydziale do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji można zgłaszać informacje o zdarzeniach mogących mieć znamiona opisywanego przestępstwa. Szczegóły na stronie Komendy Głównej Policji.

BNO
Fot.: KMP w Częstochowie