Ferie w Środowiskowym Hufcu Pracy

Ferie zimowe w pełni. W Środowiskowym Hufcu Pracy przy ul. Tkackiej 5a w Częstochowie w tym tygodniu dzieci i młodzież z naszego miasta uczestniczą w specjalnie przygotowanych zajęciach.

To jest akcja zima – projekt jest dofinansowany z urzędu miasta i z Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku 29 stycznia do piątku 2 lutego – mówi Wioletta Gorzkowska, kierownik wypoczynku i pracownik Środowiskowego Hufca Pracy.

W zajęciach w ŚHP uczestniczy 25 dzieci i młodzieży – czworo z nich jest w wieku do 10 lat.

Środowisko Hufce Pracy to jednostki OHP, które umożliwiają młodzieży w wieku 15-18 lat podwyższenie lub uzupełnienie wykształcenia, a także prowadzą działalność w zakresie organizacji różnorodnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Paweł Kmiecik