Filharmonia w pełni przyjazna niepełnosprawnym

Częstochowska Filharmonia im. Bronisława Hubermana jest jedną z instytucji kultury w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dotychczasowych udogodnień, czyli podjazdów czy wind dla niepełnosprawnych, filharmonia dołączyła również specjalne miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach w obu salach koncertowych. O udogodnieniach dla niepełnosprawnych mówi Marek Skoczylas, kierownik Działu Technicznego filharmonii:
– Tak, są takie miejsca wyznaczone, na sali dużej są cztery miejsca, na sali kameralnej trzy miejsca oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy dwie windy dla niepełnosprawnych, którymi można dostać się na piętro, toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Ogólnie jesteśmy przygotowani w pełni do korzystania z filharmonii przez osoby niepełnosprawne.
Cieszyć powinna dbałość dyrekcji i pracowników filharmonii o widzów, którzy bez względu na stan zdrowia czy niepełnosprawności mają prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Należy mieć również nadzieję, że inne placówki będą brać przykład z filharmonii.

ZD