Filozof, karmelitanka, dziewica, męczennica – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

9 sierpnia obchodzimy Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – patronki Europy oraz Duszpasterstwa Akademickiego Emaus w Częstochowie. Była wybitną uczoną i poszukującą prawdy, która oddała życie za Chrystusa w obozie w Auschwitz.

Współcześni studenci i profesorowie mogą się od tej świętej wiele nauczyć, jak twierdzi proboszcz Personalnej Parafii Akademickiej w Częstochowie ks. Rafał Grzesiak:

– Edyta Stein jest dla studenta osobą poszukującą. Zwróćmy uwagę, jak długą drogę przebyła w tym poszukiwaniu. Była żydówką. W pewnym momencie stała się ateistką. Wreszcie poznała chrześcijaństwo, ale nie wystarczyło jej przyjęcie sakramentu chrztu św. Poszła dalej – wstąpiła do zakonu karmelitańskiego i złożyła śluby zakonne, poświęcając życie Jezusowi, a na końcu została męczennicą.

Ks. Rafał Grzesiak zwraca również uwagę na fakt, jak bardzo wykształconą osobą była Edyta Stein:

– W tamtych czasach kobieta z doktoratem, wybitna filozof fenomenolog, która jeździła z wieloma odczytami – to było coś niesamowitego! Była uczennicą wielkiego filozofa Edmunda Husserla. Edyta Stein to postać wybitna, która pokazuje, jak zdobywać wiedzę i jak szukać prawdy.

Msza św. w Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża zostanie odprawiona w kościele Duszpasterstwa Akademickiego Emaus o 19.00.

MO

foto: doxa.fm