Forum Akcji Katolickiej

W niedzielę 26 listopada na Jasnej Górze odbyło się po raz kolejny Forum Akcji Katolickiej. Tegorocznemu Forum przyświecało hasło:”Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Inicjatorzy forum oraz prelegenci zwracali szczególną uwagę na wyjątkowe jubileusze, jakie przypadły na mijający rok. Forum rozpoczęło się modlitwą wspólnotową w Kaplicy Różańcowej. Następnie uczestnicy wysłuchali czterech wykładów formacyjnych poświęconych charyzmatowi Akcji Katolickiej, duchowości maryjnej, roli Ducha Świętego w apostolstwie i roli stowarzyszeń w życiu i działalności Kościoła. Kulminację Forum zakończyła Eucharystia sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu.

PN