Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych 2016/2017

W poniedziałek 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych 2016/2017. Uczestniczyli w niej uczniowie szkół podstawowych z regionu podległego Delegaturze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie. W trakcie gali zaświadczenia o zostaniu laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego lub matematyki odebrała 19 uczniów. Jeden z nich, Kacper Tabaka z 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 50 w Częstochowie, jako jedyny odebrał zaświadczenie z obu przedmiotów:
– Talent pomógł mi w osiągnięciu tego sukcesu, ale przesądziła praca, poświęcony czas i pomoc nauczycieli. Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest matematyka i z nią wiążę swoją przyszłość.
Wysiłek uczniów, którzy jak Kacper poświęcali swój wolny czas na dodatkową naukę i przygotowania do konkursów, zapewne nie przyniosłyby oczekiwanych efektów, gdyby nie wsparcie i pomoc nauczycieli. Często przygotowują oni uczniów poza swoimi godzinami pracy. Jednym z opiekunów, którzy również zostali uhonorowani w trakcie gali była Joanna Gancarek, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 50:
– Przygotowywałam jednego z uczniów do konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Praca, którą wykonaliśmy i trud, który uczeń włożył był ogromny. Jest to wysiłek naprawdę bardzo duży. Konkursy są na bardzo wysokim poziomie.
Oprócz prestiżu i nagród, jakie laureaci konkursów otrzymują za swoje osiągnięcia, uzyskują oni dodatkowe korzyści: zgodnie z przepisami ministerialnymi, z przedmiotu, z którego zostali laureatami otrzymują obligatoryjnie najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Dodatkowo zostają zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, uzyskując z niego najwyższą ocenę.

ZD