Gaude Mater: inauguracja liturgiczna

W środę 2 maja o godzinie 12:00 w Bazylice jasnogórskiej odbyła się liturgiczna inauguracja Festiwalu.

W jej ramach odprawiono Mszę św. pod przewodnictwem o. Nikodema Kilnara, a także ks. Mikołaj Węgrzyna, dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie oraz duszpasterza środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej. Podczas Mszy św. w Bazylice jasnogórskiej wykonywano chorały gregoriańskie przez chór pod dyrekcją prof. Michała Sławeckiego.

Jest to szczególny czas zjednoczenia organizatorów, wykonawców i pielgrzymów, którzy tu przybywają, aby mogli uczestniczyć w wydarzeniu, aby łączyli pracę twórczą z uczestnictwem we Mszy św., z której czerpiemy prawdziwe życie, światło, mądrość i moc. To ważne, abyśmy mogli przenosić w nasze życie wszystko to, co dokonuje się w celebracji liturgicznej. To wielkie święto, wielka radość uczestniczenia w tak wielkim wydarzeniu – mówi o. dr Nikodem Kilnar.

28. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” zakończy się w poniedziałek 7 maja wykonaniem Oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Händla.

PK