Godziny pracy pływalni w dniach 1-3 maja

Czas pracy Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości i Pływalni Krytej “Sienkiewicz Częstochowa” w okresie 1 – 3 maja br.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie przedstawia zmieniony harmonogram pracy pływalni w okresie 1 – 3 maja br.:
1 maja (poniedziałek)
– Pływalnia Kryta “Sienkiewicz Częstochowa”- nieczynna
– Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości – w godz. 6.00 – 22.00 – wszystkie godziny ogólnodostępne
2 maja (wtorek)
– Pływalnia Kryta “Sienkiewicz Częstochowa” – w godz. 6.00 – 20.00, 20.45 – 21.45 – godziny ogólnodostępne
– Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości – nieczynna (z powodu naprawy głównego wodomierza)
3 maja (środa)
– Pływalnia Kryta “Sienkiewicz Częstochowa” – w godz. 6.00 – 20.00, 20.45 – 21.45 – godziny ogólnodostępne
– Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości – nieczynna