I Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, jaki przypadł 20 listopada 2017 roku częstochowski Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował w poniedziałek 27 listopada w Hali Częstochowa przy ulicy Żużlowej 4, imprezę sportową dla przedszkolaków zatytułowaną „Mam prawo do rozwoju fizycznego”. – Dzisiaj mamy okazję poznać się z dzieciakami z najmłodszych roczników i jest to I Olimpiada Sportowa dla dzieci z przedszkoli. Olimpiada jest związana z realizacją programu pod tytułem „wychowanie poprzez sport”. Chcemy zaszczepić już wśród najmłodszych zamiłowanie do sportu i różnej aktywności sportowej – mówi prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Teresa Sidorkiewicz.
Częstochowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy poza organizowaniem tego typu imprez opiekuje się także rodzinami wielodzietnymi, dziećmi z rodzin rozbitych, zagrożonych patologią społeczną oraz tymi, które potrzebują wsparcia finansowego oraz materialnego.

PN