Inwigilacja Kościoła – nowe fakty

„Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962-1989.“ – to tytuł najnowszej publikacji poświęconej inwigilacji Kościoła katolickiego w latach powojennych. Spotkanie promocyjne, które miało miejsce 29 maja w siedzibie tygodnika „Niedziela” poprowadził Bartosz Kapuściak z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.  – Jest to książka naukowa i trudna, zawierająca około 200 dokumentów. Mimo, że jest ona adresowana głownie do badaczy dziejów najnowszych liczymy, że trafi ona do szerszego grona – mówił współautor dr.hab. Adam Dziurok z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W monografii można znaleźć dokumenty i normatywy aparatu bezpieczeństwa, a szczególnie jego pionu antykościelnego wymierzone zarówno w Kościół katolicki jak inne wspólnoty wyznaniowe – dodaje naukowiec.

Kościół katolicki po drugiej wojnie światowej poddawany był różnorodnym akcjom i naciskom mającym na celu jego wewnętrzne rozbicie i zdyskredytowanie w oczach wiernych. Żaden z zasadniczych celów ówczesnych władz komunistycznych nie został jednak osiągnięty. Władzom komunistycznym nigdy nie udało się osłabić zaufania wiernych do Kościoła. Wielu duchownych i wiernych zapłaciło za swoją postawę przybierającymi różną formę prześladowaniami.

PNP