„Jak poradzić sobie z niepełnosprawnością dziecka”

1DSC05791

Forum dla rodziców i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowane zostało po raz czwarty. Zgromadzeni słuchacze mogli wymienić się doświadczeniami. Prelegenci poruszali m.in. kwestie wychowania przedszkolnego w Europie, diety u dzieci z autyzmem i innymi schorzeniami układu nerwowego czy wsparcia dzieci niewidomych i słabowidzących.

Forum nosi tytuł „Jak poradzić sobie z niepełnosprawnością dziecka”. Było dostępne dla każdego zainteresowanego. – Mamy tutaj zaproszonych gości, którzy zajmują się edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mówi inspektor Ewa Jeziak z Wydziału Edukacji UMCz. – Zaproszeni są nauczyciele, dyrektorzy placówek, m.in. placówek integracyjnych. Mamy gości z Grecji, jak również gości z Ukrainy. […] Forum organizuje Miejskie Przedszkole nr 43, które posiada bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Edukacja takich dzieci wymaga zaangażowania nie tylko od szkolnych opiekunów. – Potrzebna jest współpraca całego zespołu. Zespołu specjalistów, nauczycieli, ale także dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami, szeroko rozumiana pomoc dla nich. Staramy się dostosowywać zajęcia dla poszczególnych dzieci. To nie są zajęcia dla całej grupy. Są dostosowywane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a dzieci pełnosprawne uczą się po prostu, jak wzajemnie funkcjonować, jak pomóc swoim chorym rówieśnikom, jak się nimi zaopiekować – mówi Agnieszka Wróbel z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43.

Jednym z prelegentów był profesor Uniwersytetu w Patrze w Grecji, wiceprezydent Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego do spraw Europy, Nektarios Stellakis. Profesor poruszył kwestię „Wychowania przedszkolnego w Europie”. Przy takiej różnorodności rozwiązań, można tylko generalizować. – Mamy np. w Europie tzw. leśne przedszkola, które nawet nie muszą posiadać własnego budynku. W taki sposób dzieci uczą się w krajach skandynawskich czy w Niemczech. W niektórych państwach kładzie się duży nacisk na przekazywaną dzieciom wiedzę , natomiast w innych państwach edukacja skupia się na umiejętnościach społecznych, na umiejętnościach przebywania z ludźmi i rozwoju emocjonalnym. Czasami w obrębie jednego państwa widzimy różnicę między instytucjami, poszczególnymi przedszkolami. Nawet w Polsce przedszkola mogą wyglądać bardzo podobnie, ale jakość pracy z dziećmi różni się pomiędzy placówkami – zauważa Nektarios Stellakis.

Organizatorami forum byli: Urząd Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Akademia im. Jana Długosza, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 i Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego PK OMEP.

Krzysztof Rygalik

Źródło: foto. http://www.mp43.czest.pl