Jak ustrzec się cukrzycy typu II ?

Cukrzyca zalicza się do grupy chorób metabolicznych, czyli takich, które przyczyniają się do zaburzeń przemiany materii. Cukrzyca typu II jest najczęściej występującym na świecie typem tej choroby.. Jej rozwój następuje stopniowo, a nieleczenie cukrzycy może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Wczesna diagnoza ma zatem kluczowe znaczenie dla przebiegu cukrzycy i skuteczności wdrożonego leczenia.
Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje około 3 miliony osób, z tego 1 milion nie jest świadomy, że choruje na to schorzenie. Ogólnie na świecie widoczny jest trend wzrostu liczby chorych, co warunkowane jest rozwojem techniczno-technologicznym i zmianą stylu życia mieszkańców państw rozwiniętych. Światowa Federacja Diabetologiczna alarmuje, że w 2040 roku z cukrzycą zmagać się będzie aż 642 mln diabetyków, a więc co piąta osoba na świecie.
Cukrzycy można zapobiegać, bądź wykryć ją w takim stadium w którym nie doprowadzimy do groźnych powikłań , które według danych statystycznych nadal skutkują śmiercią ok. 2 procent Polaków zmagających się z cukrzycą.
Warto zacząć świadomie dbać o swoje zdrowie już w momencie gdy można zapobiec wystąpieniu groźnych dla zdrowia chorób , a nie gdy czuje się już ich skutki i szuka się wówczas pomocy medycznej. W celu zwiększenia świadomości mieszkańców Częstochowy – Prezydent Miasta Częstochowy uruchomił program zdrowotny ” Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021″. W ramach programu 25 października w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach 11.00-13.00 odbędzie się konferencja „Jak ustrzec się cukrzycy typu II ?”. Wstęp wolny.