Jasne, że BUS

bus

W Częstochowie zawiązała się Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że BUS”. Będzie odpowiedzialna m.in. za przewóz osób niepełnosprawnych. Powołana we współpracy z Fundacją Integracji Społecznej „Feniks” spółdzielnia jest jednym z elementów działań miasta w obszarze ekonomii społecznej. 21 stycznia, podczas zebrania założycielskiego, uchwalono statut oraz wybrano zarząd stowarzyszenia.

„Jasne, że BUS” docelowo skupi dziesięciu, obecnie bezrobotnych kierowców. Oprócz przewozu osób niepełnosprawnych spółdzielnia będzie miała możliwość aplikowania o inne środki z pokrewnych zakresów.

Przyznane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego, unijne środki zostaną przeznaczone na zakup taboru samochodowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz podstawowe wyposażenie komputerowe i programowe niezbędne do realizacji zadań.

Spółdzielnia rozpocznie działalność po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nadaniu numeru NIP oraz REGON.

źródło: UM Częstochowa