Jest areszt dla sprawcy eksplozji

Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił zażalenie częstochowskiej prokuratury na wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego i postanowił aresztować sprawcę eksplozji w mieszkaniu przy ul. Sosabowskiego.

W toku śledztwa prokurator przedstawił 33-letniemu Piotrowi U. zarzut posiadania substancji wybuchowych oraz spowodowania 9 sierpnia eksplozji tych substancji, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator motywował swój wniosek surową karą, która może grozić podejrzanemu, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od jednego roku do 10 lat, a także obawą matactwa z jego strony. Prokurator argumentował, że przebywając na wolności podejrzany może wpływać na zeznania świadków – mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Tomasz Ozimek.

Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał, że w tej sprawie wystarczające jest zastosowanie wobec podejrzanego dozoru policji. Sąd zobowiązał podejrzanego do zgłaszania się w Komisariacie Policji jeden raz w tygodniu.

Nie uwzględniono tego wniosku, niemniej jednak prokurator złożył zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w Częstochowie. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił zażalenie Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ i zastosował na okres trzech miesięcy tymczasowe aresztowanie wobec sprawcy wybuchu – mówi prokurator Piotr Wróblewski.

Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat więzienia.

KF